CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

i-Learn Smart Start

Chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai theo công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/06/2013

i-Learn Smart Start là chương trình tiếng Anh tương tác trực tuyến gồm 5 cấp độ, được thiết kế dành riêng cho học sinh bậc Tiểu học ở Việt Nam, do các chuyên gia trong nước và các tác giả quốc tế nổi tiếng biên soạn.